Scroll Down

Connect21

Verbonden voor een betere toekomst

Ageas is de laatste tien jaar steeds volwassener geworden. Vandaag is ons bedrijf zo'n EUR 10 miljard waard, en tellen we 39 miljoen klanten in 14 verschillende landen in twee continenten.
We zijn sterk en gezond met een stabiele mix van activiteiten in Leven, Niet-leven en ziekteverzekeringen die solide rendementen genereren.
En we groeien nog steeds.
We hebben Vision 2015 en Ambition 2018 waargemaakt. Deze plannen hebben geholpen om vorm te geven aan het Ageas van vandaag en aan de manier waarop wij handelen.

Maar de wereld verandert onophoudelijk. Om voor te blijven en voor onze stakeholders relevant te blijven, moeten wij blijven evolueren en ons blijven heruitvinden om ons concurrentievoordeel te behouden.
Ons nieuw strategisch driejarenplan is een verlengstuk van de vorige, en weerspiegelt onze langetermijnvisie op het verzekeringswezen tot 2030. Onze ambities en doelstellingen verwezenlijken door een nog betere band of ‘connection’ te creëren, daar draait het nu om. Vandaar de naam Connect21.

Waarom en voor wie

Sluiten
Scroll down

Scroll Down

Waarom en voor wie

Supporter of your life

Bij de uitwerking van ons nieuw strategisch plangingen we terug naar de basis. Waarom, voor wie en hoe doen we waar wij zo goed in zijn? Daar hebben we over nagedacht; over wat we willen bereiken en over onze beloften aan onze stakeholders.

Eenvoudig gezegd: we bestaan voor onze klanten. We zijn er om hen in goede en slechte tijden bij te staan. De toekomst is niet altijd even duidelijk, laat staan voorspelbaar. Wij beschermen wat ze vandaag hebben, en helpen hen om hun toekomstdromen waar te maken. 

Als 'supporter van jouw leven' bekommeren wij ons over de onzekerheden en de mogelijkheden, zodat onze klanten met alle gemoedsrust ten volle kunnen genieten van elke fase van hun leven.

Onze beloften

Onze beloften aan klanten

 • We helpen klanten beschermen wat ze hebben, en hun dromen waar te maken
 • We gaan met onze klanten op lange termijn een engagement aan
 • We bieden een uitstekende klantenervaring
 • We bieden een gepersonaliseerde aanpak aan, op basis van duidelijke en open communicatie

Onze beloften aan medewerkers

 • We waarderen de bijdrage van elk individu
 • We stimuleren een samenwerkingscultuur op basis van wederzijds vertrouwen
 • We investeren in onze mensen en creëren een klimaat waarin voortdurend bijleren en welzijn centraal staan. Hierin kan iedereen groeien en bloeien

Onze beloften aan partners

 • We investeren in partnerships of allianties op lange termijn
 • We geven vertrouwen aan partners die onze waarden en ambities delen
 • We willen voortdurend evolueren en partnerships verbeteren in het voordeel van iedereen
 • We gaan op zoek naar opportuniteiten waarmee we samen kunnen slagen

Onze beloften aan investeerders

 • We mikken op duurzame groei op lange termijn. We willen competitieve rendementen aanbieden en een stabiel en groeiend dividend
 • We zetten ons in om onze financiële doelen te bereiken
 • We willen sterke relaties aangaan en koesteren met investeerders die ons op lange termijn steunen, op basis van vertrouwen en transparantie

Onze beloften aan de maatschappij

 • Onze rol als verzekeraar gaat verder dan enkel verzekeren. Het gaat het om actief meewerken aan een betere samenleving: oplossingen zoeken tegen een verouderende populatie, bescherming bieden tegen ongewenste gebeurtenissen, en mee een gezondere samenleving helpen opbouwen
 • Verzekeren biedt ons de mogelijkheid om een verschil te maken waarbij creëren van maatschappelijke waarde en economische waarde hand in hand gaan

Waarden

Sluiten
Scroll down

Scroll Down

Waarden

Waarden die verbinden

De fundamenten van onze activiteiten steunen op enkele ambitieuze waarden. Ze omschrijven enkele attitudes en principes die weergeven waarvoor we staan en hoe we werken. Vier eenvoudige woorden die de merkervaring van Ageas omschrijven: Care, Share, Deliver en Dare. We nemen verantwoordelijkheid op voor deze waarden, en we verwachten hetzelfde van onze stakeholders.

We ZORGEN voor de mensen rondom ons, helpen en respecteren ze, terwijl we trouw blijven aan onszelf. Dat betekent dat we luisteren naar verschillende meningen en deze ter harte nemen. We plaatsen ons in de schoenen van de anderen, en bouwen vertrouwen op door telkens de juiste dingen te doen voor onze stakeholders. 

We DELEN door te leren, inspiratie te geven en te delen wat we kennen en ervaren, in een cultuur die sterk steunt op het concept van voortdurend leren. We geloven dat het erg belangrijk is om het goede voorbeeld te geven, maar ook in het belang van teamwork. 

We PRESTEREN en komen onze beloften na. We boeken resultaat door ons te focussen op onze prioriteiten en de zaken eenvoudig te houden. In alles wat we ondernemen, streven we naar uitmuntendheid. We willen op de domeinen die voor onze stakeholders het belangrijkste zijn uitblinken. Hiervoor nemen we de volle verantwoordelijkheid op.

We DURVEN door de grenzen af te tasten en door risico's te nemen. We leren uit onze ervaringen en stellen onszelf voortdurend in vraag. We creëren nieuwe ideeën, en zorgen ervoor dat wat we vandaag kunnen de basis vormt van wat we morgen moeten kunnen.

Deze waarden omschrijven waar Ageas vandaag voor staat, en welk bedrijf we in de toekomst willen zijn. Door onze waarden te koppelen aan onze innovatieve geest, en door ze toe te passen op wat iedereen bij ons elke werkdag doet, kunnen we bouwen aan een betere toekomst.

Strategische keuzes

Sluiten
Scroll down

Scroll Down

Strategische keuzes

Een uitstekende klantenervaring

Dankzij de digitale revolutie is het aanbod uitgebreider dan ooit, onmiddellijk beschikbaar en scherper geprijsd. Maar we evolueren stilaan naar een wereld van te veel keuze, te veel ruis en gewoonweg veel te weinig tijd. Als we deze uitdagingen aangrijpen, zullen we onze klanten nog beter kunnen helpen door hen meer dan de gebruikelijke producten en diensten aan te bieden om wat zij hebben te helpen beschermen en uit te bouwen. We zullen proactief inspelen op hun behoeften, op basis van hun persoonlijke ervaring. Als ons dat lukt, wordt onze band zeker sterker.

We hoeven niet eens iets te laten. Integendeel, we kunnen zelfs onze troeven uitspelen. Wel moeten we ervoor zorgen dat iedereen die contact heeft met Ageas altijd een uitstekende klantervaring beleeft – op welke manier dan ook. Hoe wij omgaan met onze klanten kan nog beter, bij elke contact. We zullen schadegevallen beter moeten afhandelen, onze dienstverlening moeten aanpassen, om proactief in te spelen op de behoeften van onze klanten, en ons advies nog persoonlijker en op maat maken. Om dat te bereiken, moeten we onze mensen opleiden, zodat continue verbetering een vaste plaats krijgt in alles wat we doen.

Om de ervaring van al onze klanten te verbeteren, zullen we nog nauwer met al onze stakeholders moeten samenwerken – met toezichthouders en makelaars, en met onze talrijke bestaande partners.

In plaats van gewoon te beschermen wat zij vandaag hebben, gaan we er in de komende jaren ook voor zorgen dat onze klanten hun gedroomde toekomst kunnen uitbouwen. Die uitdaging gaan we met heel de Groep aan.

Meer dan enkel verzekeren

Connect21 vraagt om slimme innovaties, zonder afbreuk te doen aan alles wat Ageas groot heeft gemaakt. Nu al ontwikkelen we nieuwe activiteiten en nieuwe manieren om zaken te doen, zodat we met nog meer klanten een betere en nauwere band kunnen smeden.

Het veranderingsproces is al begonnen. Nu al helpen we onze klanten zich voor te bereiden op de toekomst. We beschermen hen en voorkomen dat bepaalde dingen gebeuren. We staan hen bij wanneer ze dat nodig hebben. Maar daar houdt het niet op. We gaan verder. We breiden ons producten- en dienstengamma aanzienlijk uit, want wij willen voor iedereen een betere maatschappij. Zo werken we in Portugal samen met apotheken om diabetes te helpen voorkomen, ondersteunen we in België bejaarden die langer thuis willen blijven wonen, en leren we mensen in Thailand over hun eigen DNA zodat ze gezonder kunnen leven. 

Overal worden nauwere banden gesmeed.

Technologie optimaal benutten

Om de manier waarop wij zakendoen en met elkaar omgaan ingrijpend te veranderen, maken we onder meer gebruik van de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden. Een nieuwe App voor onze klanten, een nieuw, op een algoritme gebaseerd intern proces, of een AI-gestuurd programma voor kwaliteitscontrole bij carrosseriereparaties. In elk geval zorgen deze nieuwe technologieën voor diepgaandere inzichten binnen Ageas en een nauwere band met onze klanten.

Met partners en via allianties

Dingen zelf doen is goed, maar vaak is het gemakkelijker (en doorgaans leuker) om dingen samen met een vriend of een partner te doen. Ageas is een bedrijf met wel duizend partnerships die niet alleen onze waarden delen, maar ook onze toekomstidealen. Die partnerships of ecosystemen die wederzijds voordeel opleveren, wensen we nog te versterken en uit te breiden. Maar we gaan ook op zoek naar nieuwe, andere samenwerkingsverbanden die voor ons en onze stakeholders waarde creëren en inspelen op nieuwe behoeften en prioriteiten.

Lokale autonomie versterken

Ageas gaat op een unieke manier te werk, zeker in de verzekeringssector. We combineren een solide centrale basis met een even sterke lokale autonomie – het beste van twee werelden. Maar het kan altijd beter.

Opzetten van slimme synergiën

Door in ons netwerk efficiëntere banden te creëren, kunnen we wat wij leren sneller en effectiever met de hele Ageas-familie delen, zodat iedereen profiteert van de synergiën die wij tot stand brengen.

Gericht op Europa en Azië

Ageas is de laatste tien jaar gegroeid door te werken in landen in Europa en Azië die wij begrijpen. Ook in de komende drie jaar zullen we ons daarop blijven toeleggen. En tegelijkertijd blijven we streven naar een toonaangevende positie in elke markt waar we actief zijn. Dat betekent dat in de eerste plaats, de juiste producten en diensten aanbieden, zorgen voor een uitstekende klantervaring, een boeiende en inspirerende werkomgeving creëren en onze beloften nakomen.

Doelstellingen

Sluiten
Scroll down

Scroll Down

Doelstellingen

Verbonden in onze resultaten

Trouw aan de grondslagen van ons bedrijfsmodel en bewezen troeven, en met de uitdagingen en de kansen van de komende jaren voor ogen, hebben we nieuwe en scherpere financiële doelstellingen gedefinieerd. Daarnaast verbinden we ons ook tot andere niet-financiële beloften die belangrijk zijn voor onze stakeholders. Nu is het tijd om al die beloften waar te maken.